Svāgatam / Welkom 

जय जय सियाराम,

Jay Jay Siyaram,

Den Haag, 19 November 2021

Betreft: Generalisatie van Pandits en Hindoes in uw uitzending van 18-11-2021 “Undercover in Nederland”

Geachte redactie, Geachte heer Stegeman

In uw uitzending van 18 november 2021 van het programma Undercover in Nederland op het kanaal SBS6 confronteert u de heer Aneroedh Gangaram Panday met zijn oplichtingspraktijken. De Stichting Shri Sanātan Dharm Priesterraad Nederland neemt nadrukkelijk afstand van de oplichtingspraktijken van de heer Aneroedh Gangaram Panday. Overigens is de heer Aneroedh Gangaram Panday geen lid van de Stichting Shri Sanātan Dharm Priesterraad Nederland.

In deze uitzending wordt de heer Aneroedh Gangaram Panday Pandit genoemd. Wij willen u met klem erop wijzen dat de ongenuanceerde en eenzijdige manier waarop dit belicht is, de naam van de Pandit ji’s en de Hindoegemeenschap als geheel in diskrediet heeft gebracht.

De wijze waarop ons geloof en onze Pandit ji’s in uw programma zijn neergezet, is volkomen onjuist. De heer Aneroedh Gangaram Panday handelt niet volgens onze rites, en is maar één persoon die mensen oplicht. Wij staan uiteraard achter het feit dat u oplichterspraktijken ontmaskert, maar niet achter de algemene en generaliserende weergave welke u in uw programma heeft geschetst over ons geloof, en het werk wat de Pandit ji’s doen in onze gemeenschap.

Wij als Pandit leveren een belangrijke bijdrage aan het geestelijk welzijn en welbevinden van de Hindoegemeenschap en daardoor ook aan de Nederlandse samenleving als geheel. We nemen ons werk serieus en gaan hier op een integere manier mee om. Wij willen daarom nogmaals benadrukken dat ons geloof, onze Pandit ji’s en onze gemeenschap los staan van de handelswijze van de heer Aneroedh Gangaram Panday en dit niet een correcte weergave is van ons mooie geloof.

In uw programma`s stelt u misstanden aan de kaak en ontmaskert u oplichters, hierbij is het erg belangrijk dat u ook bewust bent van de impact op een bredere groep mensen. In uw uitzending bent u voorbijgegaan aan dit punt. Door contact met de Shri Sanātan Dharm Priesterraad Nederland had u feiten kunnen verifiëren, beter kunnen begrijpen wat een Pandit is en kunnen weten hoe met dergelijke zaken wordt omgegaan. Dit had bijgedragen aan een genuanceerde en correcte weergave in uw programma. Door het nalaten van een gedegen onderzoek, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat u onze religie en overtuiging heeft gebruikt en geschaad ten behoeve van sensatie en kijkcijfers voor uw programma. Wij betreuren deze beeldvorming en gang van zaken.

Ons verzoek is met klem deze ongenuanceerdheid en generalisatie te rectificeren. Wij eisen tevens een excuus van uw kant aan de Hindoegemeenschap en aan alle Pandits die wel hun werk naar eer en geweten uitvoeren

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Shri Sanātan Dharm Priesterraad Nederland,Pt. Parshoeram R. Tewarie                                                              Pt. Jaswant Jagbandhan

Voorzitter                                                                                          2e Secreatis 

Pandit Ji Jigyasa
Vragen is ons goedrecht